شرایط گارانتی ۱۸ ماهه آیهان الکترونیک روز آپادانا

موارد زیر شامل گارانتی ۱۸ ماهه آیهان الکترونیک روز آپادانا نخواهد شد:

 • استفاده، نگهداری و یا هرگونه کارکرد ناصحیح یا خارج ساختن محصول از شکل عادی
 • خرابی به دلیل استفاده از هرگونه وسایل جانبی و غیر استاندارد
 • اقدام به سرویس، تعمیر و یا هرگونه تغییر در محصول توسط افراد غیرمجاز و در خارج از مرکز خدمات آیهان الکترونیک روز آپادانا
 • شکستگی، اثرات ضربه، سائیدگی و یا رنگ رفتگی قاب و یا هرگونه تماس با مایعات و رطوبت خوردگی (حتی گوشی‌های ضدآب)
 • مخدوش کردن یا دستکاری شماره سریال دستگاه (IMEI) در کارت گارانتی و یا در محصول
 • نصب هرگونه نرم افزار مخرب و غیرمجاز روی دستگاه
 • هرگونه تغییر سخت افزاری یا روت شدن
 • روز رسانی یا فلش کردن دستگاه در خارج از مرکز خدمات آیهان الکترونیک روز آپادانا
 • فراموشی رمز عبور Google Account و قفل شدن دستگاه (FRP)
 • خرابی یا ایراد آداپتور، کابل و هندزفری داخل جعبه گوشی (در صورتی که تغییر شکل ظاهری مانند پارگی یا شکستگی نداشته باشد تا شش ماه گارانتی خواهد داشت)
 • باتری باد کرده
 • ۱ تا ۵ عدد پیکسل سوخته

نکات قابل توجه:

 • همراه داشتن کارت گارانتی و جعبه دستگاه هنگام پذیرش الزامیست.
 • آیهان الکترونیک روز آپادانا هیچ تعهدی در قبال حفظ اطلاعات شخصی مشتری ندارد.
 • پذیرش دستگاه در شرکت آیهان الکترونیک روز آپادانا فقط با بررسی و تایید کارشناس صورت خواهد پذیرفت.

در شرایط زیر دستگاه شما شامل گارانتی تعویض خواهد بود:

1- چنانچه در زمان پذیرش دستگاه مدت زمان سپری شده از زمان فعال سازی کمتر از یک ماه شمسی باشد.

2- چنانچه دستگاه به علت خرابی ناشی از تولید و عدم وجود قطعه و امکانات فنی غیر قابل تعمیر تشخیص داده شود. (شامل فرانشیز)

3- چنانچه ایراد مشاهده شده در مرکز خدمات با وجود تعمیر و یا تعویض قطعه به دفعات تکرار گردد. (شامل فرانشیز)

در تمام موارد فوق، تاریخ شروع گارانتی، از زمان شروع گارانتی برای سریال اولیه خواهد بود.

شرایط تحویل گوشی امانی:

چنانچه گوشی پذیرش شده بیش از یک هفته منتطر قطعه یا دریافت اطلاعات فنی بماند، در صورت وصول درخواست کتبی، شرکت آیهان تا زمان حصول نتیجه گوشی دیگری در اختیار مشتری قرار خواهد داد. طبعا ملاک در گوشی جایگزین فقط امکان برقراری تماس خواهد بود.

در مورد گوشیهای پذیرش شده که بیش از یک هفته در مرکز خدمات شرکت آیهان به هر دلیل معطل باشد، به ازای هر روز به مدت 4 روز به مدت گارانتی افزود خواهد شد.

هزینه پست ، از نمایندگی و برگشت آن بر عهده شرکت آیهان میباشد.

در مواردی که مصرف کننده راسا اقدام به ارسال کالا به دفتر خدمات مینماید لطفا موارد زیر رعایت گردد:

1-از پشت پیشتاز به همراه بیمه به همراه بیمه (به مبلغ 30% بیش از قیمت گوشی) استفاده گردد.

2-از بسته بندی صحیح کالا و قرار دادن فوم ضربه گیر اطمینان حاصل شود.

3- هزینه پست به دفتر مرکزی با مصرف کننده و هزینه ارسال به مقصد مصرف کننده، بر عهده شرکت میباشد.